Een zakelijke e-mail schrijven. Hoe moeilijk kan het zijn?
16 mei 2022: Martijn Jacobs

Een zakelijke e-mail schrijven. Hoe moeilijk kan het zijn?

Bijna iedereen schrijft weleens een zakelijke e-mail. En iedereen ontvangt zakelijke e-mails. We versturen en ontvangen misschien wel duizenden zakelijke e-mails per jaar. Ik denk dan ook dat je gerust kunt stellen dat e-mail naast de telefoon nog steeds het belangrijkste zakelijke communicatiemiddel is.

Niemand krijgt les in e-mailen

Opmerkelijk is dat de telefoon en de e-mail 1 belangrijke overeenkomst hebben: niemand krijgt op school les in het voeren van een goed zakelijk telefoongesprek. En ook niet in het schrijven van een goede zakelijke e-mail. Dat is dan ook de reden dat wij jaarlijks medewerkers van honderden organisaties leren om beter te schrijven en te bellen. En met succes. Onze cursisten zijn blij met de schrijf-en spreekstrategieën die we ze aanreiken.

In dit artikel lees je tips waarmee je een zakelijke e-mail zo schrijft dat deze:

 • makkelijk en snel te lezen is;
 • vlot te schrijven is;
 • 100% aansluit bij de uitstraling van je organisatie.

De 3R-methode: Bedenk welke reden je hebt om iemand een zakelijke e-mail te sturen

Er zijn veel redenen om iemand een zakelijke e-mail te sturen. En er zijn veel variabelen die van invloed zijn op hoe je die mail het beste kunt schrijven. Is het een mail aan een interne of externe lezer? Ken je de lezer? Verwacht de lezer de mail? Is het een antwoord op een eerdere mail? Is het een mail aan 1 of meerdere mensen? Om grip te krijgen op alle variabelen en redenen waarom je een zakelijke e-mail kunt schrijven, hebben wij de 3R-methode® ontwikkeld.

Hierbij staat de R voor:

 1. Reden
 2. Reactie
 3. Relatie

In elke situatie vraag je jezelf af wat de reden van je e-mail is, hoe de keten van reactie eruitziet en wat de relatie met de ontvanger is. Hierop ga ik nog iets dieper in.

1. Reden

Er zijn ontzettend veel redenen om zakelijk te mailen. Hieronder de meest voorkomende redenen.

 • uitleggen
 • overtuigen
 • antwoord geven
 • klacht beantwoorden
 • informeren
 • vraag stellen
 • iets versturen (bijlage)
 • afspraak bevestigen

Voordat je gaat schrijven, denk je eerst na over de reden waarom je de e-mail stuurt. Dat is belangrijk, omdat de reden in sterke mate de structuur van je e-mail bepaalt. Als je namelijk een antwoord geeft op een vraag van de lezer, staat jouw antwoord centraal. Ga je iets aan iemand uitleggen, dan kies je vaak een meer stapsgewijze opbouw.

2. Reactie

Zakelijk mailen gaat vaak snel heen en weer. En hoe korter de tijd is tussen de verstuurde mailtjes tussen zender en ontvanger, hoe meer een mailwisseling het karakter krijgt van een (chat)gesprek. Zit er meer tijd tussen ontvangen en reageren, dan krijgt een professionele e-mail steeds meer kenmerken van een brief. Daarom onderscheiden we diverse categorieën. Het is belangrijk dat je nadenkt over de categorie waarbinnen jouw mail valt. Dat maakt namelijk nogal uit voor de opbouw, toon en stijl.

Startmail
Dit is de e-mail die de start van een mailwisseling is. Het is een mail die niet op een andere mail reageert.

Reactiemail (reply)
Dit is een e-mail die reageert op een andere mail. Vaak ontstaat er een mailwisseling met diverse mails. Dat zijn allemaal reactiemails. Deze zijn anders van karakter dan de startmail. Bij de reactiemail is, zoals gezegd, de reactietijd bepalend voor de opbouw van de zakelijke e-mail.

Doorstuurmail (forward)
Vaak worden mails doorgestuurd naar andere ontvangers. Dat zijn weer totaal andere e-mails dan de eerdere 2 typen. Ook dat heeft effect op de vorm en de inhoud.

3. Relatie

De relatie die je met de lezer hebt, beïnvloedt niet alleen je taalgebruik, maar ook de structuur van je mail. Er zijn eigenlijk 3 variabelen.

Je richt je zakelijke e-mail aan 1 of meer lezers
Een mail aan 1 lezer is anders dan aan een groep. Alleen al wat betreft de aanspreekvorm. Daarbij is het ook nog van belang of er sprake is van meerdere ‘meelezers’ (cc) of meerdere geadresseerden (aan).

Je zakelijke e-mail is voor een intern of extern publiek
Ook dat verschilt natuurlijk aanzienlijk. Voor een intern publiek maak je binnen een organisatie vaak andere afspraken. Bovendien zijn collega’s vaak beter op de hoogte van bepaalde onderwerpen en kennen ze de context. Maar … daar gaat het ook vaak mis.

Je zakelijk e-mail is voor een bekende of onbekende lezer
Of je de lezer wel of niet kent, maakt nogal uit voor de tone of voice. Houd hier dus echt rekening mee.

Voorbeelden van e-mails voor iedere situatie

In de rest van dit artikel laat ik aan de hand van 4 verschillende situaties zien hoe je een professionele e-mail kunt schrijven:

 • Situatie 1 – de startmail. Je schrijft een informatieve zakelijke e-mail voor een onbekende lezer.
 • Situatie 2 – de startmail. Je schrijft een vragende zakelijke e-mail voor een bekende lezer.
 • Situatie 3 – de reactiemail. Je beantwoordt na 24 uur een zakelijke e-mail van een onbekende lezer.
 • Situatie 4 – de reactiemail. Je beantwoordt binnen 1 uur een zakelijke e-mail van een onbekende lezer.

Situatie 1 – de startmail: je schrijft een informatieve zakelijke e-mail voor een onbekende lezer.

Deze situatie is lastig, want de ontvanger kent jou niet én hij verwacht jouw zakelijke e-mail niet. Je weet dus ook niet of de ontvanger:

 • interesse heeft in jouw boodschap;
 • een hoog of laag taalniveau heeft;
 • tijd kan en wil besteden aan jouw boodschap.
 • Daarom moet alles in zo’n situatie erop zijn gericht om de lezer zo snel en eenvoudig mogelijk te informeren.

Tip 1. Gebruik het onderwerp van je zakelijke mail effectief
Het onderwerp moet al direct duidelijk maken aan de lezer wat de schrijver van hem verwacht. Daarom adviseer ik 2 dingen:

 1. Geef in het onderwerp aan wat het doel van de mail is. Dus: moet iemand in actie komen? Of is de mail puur informatief? Of wil je dat iemand reageert?
 2. Geef in het onderwerp de inhoud prijs. Dus: vertel zo snel mogelijk wat je de lezer in de mail vertelt.

Dus niet:

Factuur Parax

Maar:

Wilt u de factuur van Parax voor 13 mei betalen?

Tip 2. Zet jouw kernboodschappen bovenaan je zakelijke e-mail
De ontvanger wil zo snel mogelijk weten wat je hem te vertellen hebt. Daarbij helpt, zoals gezegd, een goed onderwerp. Een ander advies is om de mail te starten met de belangrijkste boodschappen die je hebt te melden (de kernboodschappen). Deze kun je onder elkaar opsommen. Het voordeel daarvan is dat deze boodschappen zowel in de desktopversie als in de mobiele versie van Outlook goed te lezen zijn.

Zakelijke mail voorbeeld

Dankzij de kernboodschappen die bovenaan in je mail staan, kan de lezer zowel op zijn of haar telefoon als op zijn desktop de mail snel lezen. Let op: het is voor de ontvanger wel even wennen als de kernboodschappen bovenaan de mail staan. Zeker als de boodschappen niet positief zijn. Je moet dan dus de volgende afweging maken: wil ik dat de lezer de informatie zo snel mogelijk kan lezen of wil ik de lezer eerst meenemen in de context voordat ik de boodschap vertel?

Tip 3. Wees volledig in de inleiding van je zakelijke mail
Omdat de ontvanger jouw mail niet verwacht, is het belangrijk om de context in de inleiding te schetsen. Dat doe je door de aanleiding voor de mail en het doel van de mail te benoemen. In dit geval ziet dat er zo uit:

U heeft vorige week de RT3P van ons ontvangen. Ik hoop dat het apparaat u goed bevalt. Ik heb gezien dat u nog niet heeft betaald. Daarom stuur ik u deze mail.

In de eerste zin verwijst de schrijver naar de aanleiding (‘U heeft …’) en in de laatste zin geeft hij het doel weer (‘Daarom …’).

Tip 4. Herhaal de kernboodschappen van je mail in de dikgedrukte kopjes
Hierdoor geef je duidelijk structuur aan je mail. Vervolgens onderbouw je de kernboodschappen. In de mail van Parax ziet dat er zo uit.

Wilt u de factuur van Parax voor 13 mei betalen?
De betaaltermijn loopt tot 13 mei. Betaalt u op tijd? Dan hoeft u geen € 5 aan extra administratiekosten te betalen.
.
Het bedrag is € 113,56

Dit bedrag is inclusief btw. De leveringskosten zijn ook inclusief.
.
U vindt de factuur bij deze mail

Ik stuur deze nogmaals mee. Dan heeft u de betalingsgegevens direct bij de hand.

Je ziet dat de zinnen kort en kernachtig zijn (1 boodschap per zin). Ook is de informatie onder de kopjes beperkt. Je geeft voornamelijk informatie die voor de lezer relevant is. Sommige informatie is puur bedoeld om het de lezer makkelijk te maken (‘Dan heeft u de betalingsgegevens direct bij de hand’).

Tip 5. Maak de afsluiting ‘rond’
Daarmee bedoel ik dat de eerste zin van jouw afsluiting aansluit bij het doel van je mail. In dit geval is de mail bedoeld om een rekening betaald te krijgen. Daarom is de afsluiting van deze zakelijke e-mail:

Ik ga ervan uit dat u de factuur op tijd betaalt. En ik hoop dat u nog veel plezier van de RT3P heeft.
.
Een fijne dag!
Robin de Winter

Sluit de mail af met een positieve boodschap en een groet.

Situatie 2 – de startmail: je schrijft een vragende zakelijke e-mail voor een bekende lezer.

De zakelijke e-mail in het vorige voorbeeld was voor een onbekende lezer. Maar veel van je mails stuur je naar mensen die je kent. Naar collega’s. Of bekende klanten. Of vrienden. De dynamiek in een e-mail verandert als de lezer bekend is. De aanspreekvorm wordt informeler (van ‘u’ naar ‘je’), de lezer kent jouw rol of functie en heeft vaak ook meer interesse in wat je te vertellen hebt.

Opnieuw pak ik een concrete situatie als voorbeeld: een medewerker van een bedrijf stuurt een mail aan haar leidinggevende. Deze heeft gevraagd of zij een offerte wil schrijven voor een klant. In haar mail stelt ze 3 vragen.

Dit zijn de vragen:

 1. Wat heb je afgesproken met klant x?
 2. Wanneer wil je dat ik mijn deel van de offerte aanlever?
 3. Heb je een voorbeeld van een aanpak bij een vergelijkbare situatie?

Zakelijke mail voorbeeld twee

Omdat de lezer bekend is met de situatie (hij heeft de medewerker zelf gevraagd de offerte te schrijven), kan de schrijfster beginnen met een korte inleiding en met een eenvoudig onderwerp. In het onderwerp geeft ze aan wat ze verwacht.

Graag jouw reactie: 3 vragen over klant X
.
Hoi Hans,
.
Ik heb nog 3 vragen over klant X. Je kunt gewoon op de mail replyen en de antwoorden onder de vragen zetten. Lukt je dit voor vrijdag?

Wat ze goed doet, is direct in de inleiding aangeven wat ze van de lezer verwacht. Dus: hoe wil ze de antwoorden ontvangen. Dat is ook handig voor de lezer. In de rest van de mail zet ze de vragen op een rij.

Dit zijn mijn vragen.
1. Wat heb je afgesproken met klant x?
2. Wanneer wil je dat ik mijn deel van de offerte aanlever?
3. Heb je een voorbeeld van een aanpak bij een vergelijkbare situatie?

Meer informatie heeft de lezer niet nodig. En ook de afsluiting kan kort zijn.

Alvast bedankt voor je antwoorden!
.
Hartelijke groet,
Marleen

Zo’n mail aan een collega is natuurlijk eenvoudig. Belangrijkste is dat de instructie voor de ander duidelijk is: wanneer en hoe wil je jouw antwoorden?

Een onbekende lezer

Als je vergelijkbare vragen aan een externe, onbekende lezer stelt, wordt de mail een stuk completer en formeler. Kijk maar.

Graag uw reactie op 3 vragen
.
Dag mevrouw Van der Veen,
.
Vorige week spraken wij elkaar over uw vraag over product x. U gaf aan dat u hiervoor een offerte wilt ontvangen. Hartelijk dank daarvoor. Die offerte maak ik natuurlijk graag.
.
Ik heb nog wel meer informatie nodig
Daarom stel ik u 3 vragen in deze mail. U kunt deze vragen gewoon beantwoorden door de mail te replyen en de antwoorden eronder te zetten. Dat is wel zo makkelijk voor u. Als u de antwoorden voor vrijdag kunt aanleveren, ontvangt u mijn offerte de dinsdag erna.
.
Dit zijn mijn vragen
– Hoeveel medewerkers gaan onze software gebruiken?
– Welke versie van Microsoft Office gebruikt uw organisatie?
– Wilt u de on premise-oplossing of een SAAS-oplossing?
.
Alvast bedankt voor de antwoorden.
.
Hartelijke groet,
.
Marleen van de Berg
Accountmanager

Je ziet dat Marleen meer context schetst in de inleiding en een andere tone of voice kiest. De boodschap (ik wil voor vrijdag via de mail het antwoord op 3 vragen) blijft natuurlijk wel hetzelfde.

Situatie 3 – de reactiemail: je beantwoordt na 24 uur een zakelijke e-mail van een onbekende lezer.

Ik heb nu 2 situaties met een startmail besproken. Nu bespreken we de reactiemail. Dat is een mail waarbij je reageert op een mail die je van de lezer hebt gekregen. Belangrijk bij het reageren is de termijn waarbinnen je reageert. Als je snel reageert, ontstaat er een andere dynamiek dan wanneer je pas na een langere tijd op een mail reageert.

Reactietijd

In het algemeen kun je zeggen: als je binnen 1 uur reageert, krijgt een mailwisseling het karakter van een gesprek (of chat). Reageer je later dan 1 uur maar binnen 24 uur, dan hangt het in tussen een gesprek en een brief. Je moet dan iets meer context schetsen en informatie herhalen. Reageer je na 24 uur? Beschouw een mail dan als een brief. Stel je krijgt deze zakelijke e-mail binnen.

Geachte heer, mevrouw,
.
Afgelopen week stonden er in Diepenburg 2 huizen te huur maar ik kan ze beide niet meer vinden op de site, ook niet als ik ingelogd ben.
Het gaat om de Passtraat en Violenstraat, ik sta sinds kort ingeschreven en vraag me af of je melding krijgt als een huis is toegewezen.
.
Graag hoor ik van u,
.
Vriendelijke groet,
Jannie van Beek

De mail komt binnen en je antwoordt de volgende dag. Dan kan je antwoord er zo uitzien.

 • Het klopt dat de woningen niet meer op onze site staan.
 • U ziet de woningen alleen als u erop hebt gereageerd.
 • U krijgt ook alleen een melding als u hebt gereageerd op een huis.
 • Ik denk dat het handig is als u bij ons langskomt op ons kantoor.

Beste mevrouw Van Beek,

Hartelijk dank voor uw mail. U vraagt waarom u de huizen van Diepenburg 2 niet meer op onze site kunt vinden. Graag geef ik u antwoord op uw vraag.
.
Het klopt dat de woningen niet meer op onze site staan
Deze hebben er tot en met 21 januari op gestaan. Daarna hebben we ze ervan afgehaald, omdat er niet meer op gereageerd kan worden.
.
U ziet de woningen alleen als u erop hebt gereageerd
U ziet dan ook op welke plek u staat en of u wordt uitgenodigd voor een bezichtiging. Als u niet hebt gereageerd, kunt u de woningen ook na het inloggen niet meer zien. Indien u uitgenodigd wordt voor een bezichtiging, ontvangt u van ons ook een e-mail.
.
U krijgt ook alleen een melding als u hebt gereageerd op een huis
Wij wijzen u dus niet automatisch een huis toe.
.
Ik denk dat het handig is als u bij ons langskomt op ons kantoor
Dan kan ik of een collega van mij samen met u kijken hoe de website werkt.
.
Heeft u nog vragen? Mail me dan gerust.
.
Fijne dag,
.
Wim Kerstens
Woonconsulent

Deze mail is behoorlijk volledig en lijkt sterk op een brief.

Tip 1. Zet de kernboodschappen ook bij deze professionele e-mail in de kop
Hierdoor heeft de lezer alle boodschappen direct op een rij. Dat kost je als schrijver wel iets meer tijd, maar het is een extra service aan de lezer. Als de reactie eerder komt (bijvoorbeeld binnen 5 minuten) adviseer ik je om de kernboodschappen boven de mail weg te laten. Dat spaart tijd bij het schrijven en de tijd die je spaart zorgt voor een snellere reactie. En dat is belangrijk voor de klantgerichtheid. De snelheid van je reactie weegt dan dus op tegen de tijdwinst die de lezer boekt door de kernboodschap bovenaan te plaatsen.

Tip 2. Zorg voor een volledige inleiding in de mail
Hierin herhaal je de vraag van de lezer. Dat is prettig voor de lezer. In de tussentijd heeft zij misschien alweer tientallen mails gestuurd en ontvangen. Dan is een korte samenvatting een houvast om de rest van de mail te begrijpen. Reageer je sneller (dus weer binnen 5 minuten), dan adviseer ik je om de inleiding over te slaan. Bijvoorbeeld zo:

Beste mevrouw Van Beek,
.
Het klopt dat u de huizen niet meer op onze site ziet staan.

Dat kan ook, omdat de lezer de mail net pas heeft gestuurd. Vergelijk het met een gesprek. Daarin hoef je ook niet de hele tijd de vraag van je gesprekspartner te herhalen voordat je deze gaat beantwoorden. Let er alleen wel op dat je niet bot overkomt als je snel en kort reageert. Dat risico loop je wel.

Tip 3. Zet de kernboodschappen van de mail vetgedrukt
Dat is prettig voor de lezer. De mail heb ik opgedeeld in enkele alinea’s (1 boodschap per alinea) omdat er veel boodschappen in de mail staan. Bij eenvoudigere mails kun je de tussenkoppen achterwege laten.

Tip 4. Bied service aan
Dat doe ik omdat de lezer duidelijk een hulpvraag heeft en ze niet goed weet hoe het proces werkt. Hoe zou deze mail eruitzien als je binnen 5 minuten reageert? Dat zie je bij de volgende situatie.

Situatie 4 – de reactiemail: je beantwoordt binnen 1 uur een zakelijke e-mail van een onbekende lezer.

Bij een snelle reactie op een mail heb je grote kans dat er daadwerkelijk een chatgesprek ontstaat, omdat de lezer zijn mail nog open heeft staan na het versturen. Daar kun je rekening mee houden. Dat kan bijvoorbeeld zo gaan.

Mail van de klant (13.04 uur):
.
Geachte heer, mevrouw,
.
Afgelopen week stonden er in Diepenburg 2 huizen te huur maar ik kan ze beide niet meer vinden op de site, ook niet als ik ingelogd ben. Het gaat om de Passtraat en Violenstraat.
.
Graag hoor ik van u.
.
Vriendelijke groet,

Reactie (13.12 uur):
.
Beste mevrouw Van Beek,
.
Het klopt dat u de huizen niet meer op onze site ziet staan. Deze hebben er tot en met 21 januari op gestaan. Daarna hebben we ze ervan afgehaald, omdat er niet meer op gereageerd kan worden.
.
Bent u actief op zoek naar een huis?
.
Hartelijke groet,
Wim Kerstens

De klant (13.15 uur):
.
Jammer.
.
Ja, ik zoek snel een huis. Ik sta sinds kort bij jullie ingeschreven. Krijg ik een reactie als ik een huis krijg toegewezen?

Reactie (13.19 uur):
.
U krijgt inderdaad een mail van ons als u een huis krijgt toegewezen. Dat gebeurt wel alleen als u actief reageert op een huis.
.
Ik heb uw gegevens er even bij gepakt. Ik zie dat u sinds maart staat ingeschreven. Ook zie ik dat u zoekt naar een eengezinswoning in de wijken Dobbelbuurt en Randstede. Daar komen binnenkort wel enkele woningen beschikbaar. Wilt u hulp bij het inschrijven voor woningen in deze wijken?

Klant (13.20 uur):
.
Ja, erg graag. Hoe gaat dat?

Reactie (13.21 uur):
.
Prima. Dan ga ik u helpen.
.
Dat gaat via de site. Op deze pagina vindt u het woningaanbod. U kunt zich onderaan de woningpagina inschrijven op een woning. Hiervoor moet u wel ingelogd zijn. Als u er meer over wilt weten, kunnen we ook even bellen. Of u kunt langskomen. Ik help u graag!

Tip 1. Vertraag in een professionele e-mail als je zaken moet uitzoeken of overdenken
Dus: reageer niet overhaast. Maar … laat wel aan de klant weten dat je pas later gaat reageren. En ook waarom je dat doet. Bijvoorbeeld zoals in deze mailwisseling.

Klant (11.02 uur):
.
Geachte,
.
Ik ontving onderstaande mail van jullie. Ik snap niet waarom ik opnieuw mail van jullie krijg. Al sinds enkele jaren ben ik geen lid meer van jullie vereniging. Graag word ik uit jullie mailbestand verwijderd. Volgens mij is dit wettelijk ook niet correct, volgens de AVG.
.
Graag een bevestiging.
.
P. de Wind

Reactie (11.14 uur):
.
Beste meneer De Wind,
.

Dank voor uw mail. Ik vind het vervelend dat u ten onrechte een mail van ons heeft ontvangen. Natuurlijk haal ik u meteen uit ons mailbestand. Mijn excuses voor de overlast.
.
Fijne dag,
Lisette Winters

Reactie (11.16 uur):

Ik heb al minimaal 3x aangegeven dat ik niet meer op mails van uw vereniging zit te wachten. Toch blijven die maar komen. Hoe weet ik zeker dat dit voortaan niet meer gebeurt? Dat is mij ook al 3x eerder beloofd.

Reactie (11.19 uur):
.
Ik begrijp uw irritatie. Het is inderdaad vervelend als u dat al 3 keer hebt doorgegeven. Op dit moment weet ik niet waardoor uw eerdere afmeldingen niet zijn doorgekomen bij ons. Vindt u het goed als ik dat eerst even uitzoek? Dan kom ik daar uiterlijk morgenmiddag bij u op terug.
.
Hartelijke groet,
Lisette Winters

Reactie (11.20 uur):
.
Graag. Ik wacht uw bericht af.

De schrijfster ‘koopt’ hier tijd om uit te zoeken wat er aan de hand is. Dat meldt ze wel netjes. Want de klant verwacht direct een antwoord. Ook gebruikt ze hier de eindgroet en haar ondertekening om de mailwisseling af te sluiten. Wat je ook ziet, is dat de mail flink ‘meeveert’ met de emoties van de klant door de emoties te benoemen:

Ik vind het vervelend dat u ten onrechte een mail van ons heeft ontvangen. Ik begrijp uw irritatie. Het is inderdaad vervelend als u dat al 3 keer hebt doorgegeven.

Deze meeveer-techniek is belangrijk om de klant te laten zien dat je zijn emoties herkent en erkent. Bij een mailwisseling die een snelle interactie kent (dus meer een chatgesprek), is het herkennen van, goed inschatten van en reageren op emoties erg belangrijk. Als dat namelijk niet goed gaat, loopt een mailwisseling al snel uit de hand.

 

Wil je oefenen met het schrijven van brieven en e-mails?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Blijf op de hoogte van de laatste blogs en beste schrijf- en spreektechnieken.

  Ja, ik ga akkoord met hetprivacybeleid

  Gerelateerde blogs

  Opinieonderzoek schriftelijke communicatie

  Opinieonderzoek schriftelijke communicatie: fouten kosten tijd en geld

  Lees meer pijltje
  Foto bij opinieonderzoek schriftelijke communicatie

  AllesoverHR en SYNC: opinieonderzoek schriftelijke communicatie

  Lees meer pijltje
  Beeld bij: Wat vinden werknemers van de communicatie van hun organisatie

  Wat vinden werknemers van de communicatie van hun organisatie?

  Lees meer pijltje

  Meer informatie?

  Bel of mail ons gerust. We helpen je graag verder!

  Lars van der Kaag foto voor bij contact
  Lars van der Kaag
  accountmanager

  Meer blogs over e-mails en brieven

  Beeld bij: Hoe begin je een e-mail of brief?

  Hoe begin je een mail of brief?

  Hoe begin je een mail of brief? In dit artikel lees je hoe je een klantgerichte inleiding van een e-mail of brief schrijft.

  Lees meer pijltje
  Beeld bij: Zakelijke brief schrijven? Vergeet deze onderdelen niet

  Een zakelijke brief schrijven? Vergeet deze onderdelen niet!

  In deze blog lees je hoe je een zakelijke brief schrijft die piekfijn in orde is. Met alle onderdelen netjes op de juiste plaats.

  Lees meer pijltje
  Beeld bij: een doeltreffende en lezersgerichte opbouw van je brief

  Een doeltreffende en lezersgerichte opbouw van je brief

  Wat is de juiste opbouw van een brief? Lees hoe je een lezersgerichte inleiding, kern en slot schrijft. En zo je gewenst doel bereikt.

  Lees meer pijltje

  Recente blogs

  Afbeelding bij blog Een betere wereld begint bij jouw zakelijke mails

  Een betere wereld begint bij jouw zakelijke mails

  Onlangs is mijn wereld een beetje beter geworden. Ik heb een nieuwe baan en ontvang van mijn collega’s alleen nog maar mails die ik in 10 seconden kan lezen. Wat een verademing. Geen urenlang geploeter meer om die dagelijkse berg mails weg te werken. Ik kan nu ‘koppensnellend’ mijn mailbox door zonder belangrijke informatie te […]

  Lees meer pijltje
  Afbeelding bij Een top telefoongesprek dankzij LSD

  Een top telefoongesprek dankzij LSD

  Je telefoongesprekken verbeteren? Dat kan met LSD: luisteren, samenvatten en doorvragen. Lees onze tips over deze gesprekstechnieken.

  Lees meer pijltje

  Theater is er voor íedereen

  Zwolse Theaters schrijft duidelijk en aantrekkelijk om ervoor te zorgen dat iedereen naar het theater kan én wil.

  Lees meer pijltje